Opzoomerstraat
U bent nu hier: Opzoomeren > Aanbiedingen

Ook voor een Wijkidee kunt u bij de BOZ terecht

Lees verder...

Opzoomeren

Opzoomer Mee 2012Eigen kracht

JUIST NU !

De Opzoomercampagne gaat weer van start. Niks crisis en bezuinigingen … Opzoomer Mee roept u op om juist nú op eigen kracht uw straat of buurt leefbaar, gezond, vriendelijk, veilig of gezellig te maken. Maak samen met uw buren plannen. Opzoomer Mee biedt met twee schitterende aanbiedingen de helpende hand. U kiest zelf van welke aanbiedingen u gebruik wilt maken.

Aanbod

1.OPZOOMERBIJDRAGE VAN MAXIMAAL 175 EURO

U kunt een Opzoomerbijdarage aanvragen voor uw straat van maximaal 175 euro. Soms is zelfs meer mogelijk. Vul het aanmeldformulier in!

2. EEN HANDIG OPZOOMERKEETJE

U kunt een Opzoomerkeetje lenen boordevol spullen voor uw straatactiviteit. Dit jaar heeft elk keetje een voorleestentje aan boord. Reserveer nu uw keetje: 213 10 55

Meer weten ? Bel Opzoomer Mee ( 213 10 55)


Ook voor een wijkidee kunt u bij de BOZ terecht.

Heeft u een goed idee om uw wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder, leuker of schoner of veiliger te maken neem dan contact op met de BOZ en/of opbouwwerker Ed de Meyer.

Wijkidee

Heeft u een goed idee om uw wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder, leuker, schoner of veiliger te maken. Laat uw wens uitkomen en dien uw idee in.

Voorwaarden
Als een deelgemeente geld beschikbaar stelt, moet zij er van de rijksoverheid voorwaarden aan stellen. Laat u zich hierdoor niet afschrikken. De voorwaarden zijn zo ruim mogelijk gehouden om zoveel mogelijk ideeën een kans te geven:
• Het gaat om ideeën van een bewoner(sgroep) uit de wijk waarin zij wonen.
• Bewoner(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van een idee tot en met de uitvoering ervan.
• Voor het idee moet aantoonbaar draagvlak zijn in de buurt, straat of wijk.
• De ideeën mogen niet in strijd zijn met de wet of (deel)gemeentelijke regels. Nagegaan wordt ook of er juridische aspecten aan zijn verbonden.
• Het idee moet voorzien zijn van een financiële onderbouwing (begroting). Gecalculeerd en gereserveerd kunnen worden de kosten van beheer en onderhoud voor een periode van maximaal 5 jaar. In principe mag de uitwerking van één idee maximaal 10.000 tot 15.000 euro kosten. Het bedrag is inclusief btw en alle kosten van beheer en onderhoud.  
• Achteraf dient een financiële verantwoording afgelegd te worden voor de verkregen subsidie en/of financiële (deel)gemeentelijke bijdrage.
• Een bijdrage aan de evaluatie, bijvoorbeeld of het beoogde doel is bereikt en op welke wijze.

Kom met uw idee naar uw wijkcontactpunt: Bewonersorganisatie Zevenkamp
Ambachtsplein 141 / 3068 GV Rotterdam 

 

Logo Opzoomer Mee
Opzoomer Mee