Doelstelling

 

Doelstelling van de Bewonersorganisatie Zevenkamp is het ondersteunen van bewonersinitiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de wijk samenleving.

 

 “Samen met bewoners, instellingen en de gemeente Rotterdam werken aan verbetering van de woon- en leefomgeving van de wijk Zevenkamp".

 

De bewonersorganisatie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die, vanuit het Huis van de Wijk, zich inzet voor alle bewoners van de wijk Zevenkamp. Deze vrijwilligers zijn actief in o.a. het bestuur, het WijkInformatiePunt, tal van werkgroepen enz..

Subsidie

 

De BOZ ontvangt subsidie van de gemeente Rotterdam om activiteiten van bewoners in de wijk te ondersteunen. Voor sommige activiteiten vraagt de BOZ extra subsidie aan. Het wijkcomité adviseert de gemeenteraad en deze besluit uiteindelijk of de extra subsidie verleend wordt.

Verantwoording

 

Ieder jaar is de BOZ verplicht om een werkplan plus een begroting op te stellen. Die moeten ter goedkeuring aan de gemeente worden overlegd. Ook wordt er door de BOZ een financieel en inhoudelijk jaarverslag ingeleverd. De gemeente moet hier ook haar goedkeuring aan geven.

Even voorstellen ...

 

De bewonersorganisatie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die zich inzet voor alle bewoners van de wijk Zevenkamp. Deze vrijwilligers zijn actief in o.a. het bestuur, de wijkwinkel en in een aantal werkgroepen.

Een bewonersbestuur bewaakt in grote lijnen het Zevenkampse wonen en welzijn.

 

Het Bestuur

 

Fernande van Dongen

 

Ed de Meyer

 

Morris Philips

 

 

Sponsors

BOZ

Bereikbaar op:

Telefoon: 06 - 37 56 30 93

E-mail: stichtingboz@outlook.com

©2010-2021 BOZ - site by M&A Digitale Producties